Prosessen

Variasjon og høyt tempo, åpen dialog, korte foredrag, praktiske øvelser, korte gruppearbeider, rollespill og diskusjoner, utprøving i egen arbeidssituasjon, samarbeid for å finne beste løsning. Dette er nøkkelord som beskriver vår arbeidsmåte. Vi tar utgangspunkt i en solid filosofisk, psykologisk og pedagogisk grunnmur og tilpasser opplegget til dine behov ut fra praktisk erfaring.

Det virker fordi det er personlig, ekte og autentisk. On-the-job-training er et vesentlig element. Det skaper aktiv deltakelse, involvering og entusiasme. Verktøyene er så enkle at vi begynner å bruke dem umiddelbart.

De store endringene og gode resultatene kommer når vi lar mennesker vokse på egne og andres ideer, teste dem og implementere dem i tråd med et lite steg hver dag. Det kombinerer vi med Kvantesprang i prosesser som typisk består av 7-8 en-dags samlinger i løpet av 12 måneder.


Innsikt, inspirasjon, personlig ansvar og motivasjon
fører til suksessrik implementering