Joanne Athey
USA
Foreleser, Coach, Pedagog, Rådgiver
Mer enn 25 års erfaring i business/opplæring

Å jobbe innen forskjellige felt med mennesker fra ulike bakgrunner, gir en grunnmur av kunnskap, erfaring og selvtillit til å presentere muligheter og bidra til andres utvikling.
Interaksjon i den daglige jobbsituasjonen for å støtte nødvendige forandringer, definert av de som er berørt. Involvering, kreativitet, entusiasme, erfaring og vilje til å ta til seg ideer, tilpasse dem og implementere dem slik at resultatene påvirker bunnlinjen både i butikken og hos menneskene.
Mulighet for å dele, forholde seg til og påvirke klientene. Søke og støtte opp under muligheter.

Forandring er uunngåelig, utvikling er et valg.

Godkjenninger:
AchieveGlobal trainer/facilitator
Development Dimentions International, Inc.(DDI) trainer
ACT Work Keys Profilor


Stein Hval - Norge
Outi Piisi-Putta, Finland
Joanne Athey, USA
 
 
 
Forandringsprosesser
Effektive møter
Kundeservice
Personlig utvikling
Team Building
Mentorvirksomhet
Forandringsledelse
Stressmestring
Tidsstyring
Ballanse jobb privatliv
Å gi konstruktiv feedback
Analyser av jobbinnsats
Handtere vanskelige kunder