Hvordan bli mer konkurransedyktig?

Det er vel det mest interessante spørsmålet vi kan stille oss. Å stille spørsmål er en
avgjørende ferdighet i de fleste sammenhenger. Når vi planlegger en prosess stiller
vi alltid spørsmålet ”Hva går jobben egentlig ut på?”

Det er også kjernen i alt vårt arbeid – å gjøre alle involverte medarbeidere bevisst på
hva det virkelig dreier seg om. Ta sitt ansvarsområde på alvor, skaffe seg nødvendig
kunnskap og utvikle sine ferdigheter slik at man kan utføre jobben mer effektivt med
mindre stress.

”Er kommunikasjon viktig i din jobb?” Svaret er alltid ”Ja!” Hvordan blir vi bedre på å kommunisere? Hvordan videreutvikler vi prosedyrer og systemer og innfører nye
vaner basert på summen av vår samlede erfaring?


Hvordan blir jeg bedre til å få helikopterperspektiv - følelsesmessig uavhengig med oversikt og kontroll?

Hvordan skaper jeg dyptliggende motivasjon for meg selv?

Hvordan blir jeg flinkere til å ta besluttningen
"Hva gjør jeg nå?"