Joanne Athey
USA

- Kouluttaja, valmentaja, opettaja, yritysneuvoja
- Yli 25 vuoden kokemus liike-elämästä ja kouluttamisesta.

Työskenteleminen monilla eri aloilla henkilöiden kanssa, joilla on hyvin erilaiset taustat, antaa hyvän tietoon, kokemukseen ja luottamukseen perustuvan pohjan esitellä tätä mahdollisuutta ja tukea myös muille.  Vuorovaikutteisuus yrityksesi jokapäiväisissä toimissa sekä tarpeellisten muutosten ymmärtäminen.  Sysäys muutoksiin tulee aina henkilöiltä, jotka työskentelevät yrityksessä, vaikka valmentajan tehtäväksi jää muutosprosessin ohjaus.
Osallistuminen, luovuus, innostuneisuus, kokemus ja sitoutuminen omaksua ajatuksia, niiden sopeuttaminen käsillä olevaan tilanteeseen ja toteuttaminen tuloksiksi asti – tällä reseptillä vaikutus ulottuu sekä ihmisissä että bisneksessä perusrakenteisiin saakka.

Mahdollisuus osallistua, olla yhteistyössä ja tehdä muutoksia asiakkaille ja asiakkaiden kanssa.
Tavoitella ja pitää yllä mahdollisuuksia.
Kolmen k:n päivä: keksintö, kehitys, kysyntä
Menestysura – henkilökohtainen kehittyminen kohti ammattitaitoista maailmaa

Kelpoisuus:
AchieveGlobal trainer/facilitator
Development Dimentions International, Inc.(DDI) trainer
ACT Work Keys Profilor

Stein Hval - Norja
Outi Piisi-Putta, Finland
Joanne Athey, USA
 
”Muutos on väistämätöntä, kasvu on vapaaehtoista”
 
Tehokkuutta kokouksiin
Asiakaspalvelu
Henkilökohtainen kehitys
Tiimivalmennus
Mentorointi
Muutosjohtaminen
Arviointivalmennus
Stressin hallinta
Ajan käytön hallinta
Kodin ja uran yhteensovittaminen
Rakentavan palautteen antaminen
Esiintymistaidon analysointi
Haasteellisten asiakastilanteiden hoitaminen
Useiden alueiden yhteensovittaminen