Miten pystymme tekemään teistä kilpailukykyisemmän?

Tämä on todennäköisesti mielenkiintoisin kaikista kysymyksistä. Uskomme, että kysymystekniikan hallitseminen on yksi olennaisista asioista tässä yhteydessä. Kun luomme asiakkaalle soveltuvaa menetelmää, aloitamme aina kysymällä ”Mitä tämä työ todella on?”

Se on myös palveluidemme lähtökohta – saada kaikki asianosaiset ymmärtämään, mitä tämä työ todella on. Saada jokainen kantamaan vastuuta omasta operatiivisesta alueestaan, hankkimaan tarvittavaa tietoa ja kehittämään työssä vaadittavia taitoja niin, että tehokkuus lisääntyy mutta stressi vähenee.

”Onko onnistunut kommunikaatio edellytys työssä onnistumiselle?” Vastaus tähän on aina ”Kyllä!”. Miten voimme parantaa kommunikointiamme? Miten voimme jalostaa käytössä olevia menettelytapoja ja järjestelmiä sekä toteuttaa uusia tapoja, jotka olemme rakentaneet yhteisen kokemuksemme avulla?

Miten opimme paremmin asettamaan ja saavuttamaan tavoitteemme?
Miten pystymme kehittämään toimivampia työkaluja elämää varten, työkaluja, jotka ovat rakentuneet kokemuksen ja luovuuden avulla?

Miten pystyn motivoimaan itseni paremmin?
Miten oppia nousemaan helikopteri-perspektiiviin
ja saamaan hallintaan kokonaisuus yksittäisten
detaljien sijaan?
Kuinka opin paremmin päättämään:
”Mitä teen tässä ja nyt?”